جلسات خواهران


.محل تشکیل جلسات خواهران پنجشنبه های اول و سوم ماه میلادی ساعت 15:30 در کلیسای آنسکار. در این جلسات ما خواهران در کنار صرف چای و شیرینی در مورد کلام صحبت میکنید ، از کارهای خداوند در زندگی هایمان شهادت می دهیم، خداوند را پرستش میکنیم و همچنین برای یکدیگر دعا میکنیم
sisters

آدرس: Vogelweide 10, 22081 Hamburg