26.03.2017 دعای کهانتی، ایران و افغانستان

19.03.2017 چرا دعا نمی کنیم؟

12.03.2017 (3)خانواده پدر

05.03.2017 (2)خانواده پدر

26.02.2017جایگاه روز یکشنبه در زندگی یک ایماندار

19.02.2017خانواده پدر

12.02.2017 آیا می خواهی شفا یابی؟

05.02.2017 ببخش تا بخشیده شوی

29.01.2017 گناه را دوست دای یا از آن متنفری؟

22.01.2017 ایا فیتیله تو روغن دارد؟

15.01.2017 خدایی که می بیند

08.01.2017 سالی که عیسی جلال یابد


01.01.2017 جلسه عبادتی و پرستشی