25.09.2016سنگهای قیمتی

18.09.2016خوشا به حال ماتمیان

11.09.2016دیدن چهره خدا

04.09.2016گنج های پنهان در قلب کلام خدا

28.08.2016بایست

21.08.2016خوشابحال ها (متى ٥ : ٣)

14.08.2016صبر و انتظار براى خداوند

07.08.2016باكره هاى دانا (٥)

31.07.2016شخصيت باكره دانا (٤)