اول پطرس باب 4 آیات 10 و11

“اول پطرس باب 4 آیات 10 و11”.

Schreibe einen Kommentar