28.09.2017 نفش زن در عهد ازدواج٢

21.09.2017 نفش زن در عهد ازدواج

14.09.2017 به خدا اعتماد كن حتى اگر همه چيز را نميفهمى

07.09.2017 کلیسای محبت برادرانه

31.08.2017 كليساى پر شور

24.08.2017 کلیسای ولرم

17.08.2017 ترک محبت اولیه

10.08.2017 كليساى تن پرور و ترسو

03.08.2017 كليساى سازشكار

27.07.2017 .

20.07.2017 .

13.07.2017 .

06.07.2017 ظرف عزت يا ظرف ذلت؟