صفحه اصلی

به وب سایت ما خوش آمدید!

از ملاقات و آشنایی با شما در جلسات عبادتی کلیسا خرسند خواهیم شد.

جلسات عبادتی کلیسا به زبانهای فارسی و آلمانی برگزار می شود.