جلسات برادران


محل تشکیل جلسات برادران چهارشنبه های اول و سوم ماه میلادی، ساعت هفت عصر در کلیسای آنسکار می باشد. در این جلسات برادران در کنار صرف چای و شیرینی در مورد کلام صحبت میکنیم ، از کارهای خداوند در زندگی هایمان شهادت می دهیم، خداوند را پرستش میکنیم و همچنین برای یکدیگر دعا میکنیم.
sisters

آدرس: Mexikoring 15, 22297 Hamburg